marketing

Marketing – opis kierunku oraz perspektywy po nim.

Bardzo popularnym kierunkiem studiów obecnie jest marketing, w związku z czym można go studiować na wielu uczelniach wyższych. Naukę można rozpocząć zarówno w szkołach państwowych, jak i prywatnych. Wśród kierunków związanych w sposób bezpośredni z marketingiem wymienić możemy: handel i marketing, marketing i social media, a także marketing i zarządzanie.

Coraz częściej stawia się również na marketing internetowy ze względu na ogromne znaczenie tej sieci, a także tempo jej rozwoju. W celu ukończenia tego typu studiów należy napisać pracę magisterską z marketingu. Tematyka opracowań naukowych z tego zakresu jest zdecydowanie bardzo szeroka.

Bardzo często są to prace o charakterze teoretyczno-empirycznym. Rozdziały badawcze natomiast prac magisterskich z marketingu bardzo często opracowuje się w oparciu o specjalnie skonstruowane ankiety, które są fizycznie przeprowadzane przez studentów lub tez za pośrednictwem Internetu. Praca magisterska z marketingu potrafi być bardzo złożona ze względu na to, że rzadko się zdarza, aby była typowo teoretyczna.

Jednakże dzięki badaniom i analizie różnego rodzaju interesujących zjawisk jest bardzo często ciekawa. Często można dowiedzieć się czegoś zupełnie innego, a nie tylko powielać ogólnodostępne informacje.

Marketing. Jakie są perspektywy po tym kierunku?

Absolwenci marketingu często pracują w sprzedaży. Pracownicy sprzedaży to obecnie najbardziej pożądani przez pracodawców pracownicy. Istnieje wiele różnych nazw stanowisk sprzedażowych. Są to na przykład przedstawiciel handlowy, doradca klienta, doradca finansowy itd. Podejmując się tej pracy, trzeba mieć na względzie występowanie w tym zawodzie dużej presji na wynik. W zawodzie sprzedawcy występuje bardzo duża rotacja, co może zniechęcać do jego wykonywania. Ważne są tu również zdolności perswazyjne, aktorskie oraz odporność psychiczna. Absolwenci marketingu mogą również pracować w komórkach firm, które specjalizują się w planowaniu marketingowym. Przykładem takiego stanowiska jest menedżer produktu. Stanowiska menadżerskie są często szczytem marzeń osób, które skończyły marketing.

Dostanie się na nie, jest bardzo trudne i wymaga ukończenia kilku etapów rekrutacji. Kończąc marketing, ma się bogatą wiedzę o biznesie. Zawsze można pomyśleć o otwarciu własnego biznesu. Osiągniecie sukcesu we własnym biznesie, na własnych warunkach, musi z pewnością dawać gigantyczną satysfakcję. Inną drogą, którą można po tym kierunku wybrać, to marketing internetowy oraz grafika komputerowa. Trzeba tu tylko trochę poduczyć się profesjonalnych programów, by skutecznie się rozwijać pod tym kątem.

Sprzedaż ma bardzo wiele twarzy.

Dodaj komentarz