Prace magisterskie z zarządzania

Prace magisterskie z zarządzania – przykładowe tematy

Prace magisterskie z Zarządzania są bardzo zróżnicowane. Dla wielu studentów pisanie tych prac stanowi prawdziwą gehenną. Przyjrzyjmy się przykładowymi tematom, które można poruszyć w pracach magisterskich z zarządzania.

Jednym z przykładowych zagadnień, które można poruszyć w pracy magisterskiej,  jest “Projektowanie struktur organizacyjnych”. W takiej pracy magisterskiej z Zarządzania można przedstawić rozmaite struktury organizacyjne firm, w zależności od branży. W pracy tej przedstawić powinno się pola do usprawnienia danej struktury, by mogła ona lepiej działać na rynku.

Dobre zagadnienie, które można poruszyć to strategie zarządzania przedsiębiorstw. W pracy tej należy przedstawić rozmaite strategie zarządzania. Pokazać tu trzeba zalety oraz wady danych strategii zarządzania. Opisać tu też trzeba, które strategie są łatwiejsze w stosowaniu, a które zaś trudniejsze. W podsumowaniu trzeba zawrzeć swoje refleksje odnośnie ulepszenia danych strategii zarządzania.

Bardzo dobry temat na pracę magisterską z Zarządzania może nosić nazwę “determinanty dobrego planu biznesowego”. W temacie tym należy przedstawić wszystkie elementy biznesplanu. Zawarte w tej pracy powinny być cechy lub czynniki, które sprawiają, że dajny plan biznesowy jest dobry. Idealnie byłoby, przedstawić swój własny (hipotetyczny) biznesplan, który byłby realny do wdrożenia. Tego typu praca magisterska, byłaby dobrą szkołą planowania biznesowego. Przedsiębiorcy muszą strasznie uważać, by się nie przeliczyć w swoich biznesplanach. Osoba, która umie napisać konkretny, solidny biznesplan, ma dobre podstawy, aby w przyszłości samemu prowadzić działalność gospodarczą.

Kolejny bardzo dobry temat z zarządzania dotyczy motywowania pracowników. Trzeba tu przedstawić zarówno płacowe, jak i poza płacowe formy motywowania pracowników. Dobrze byłoby pracę zamknąć badaniem ankietowym, które pokazywałoby, jak przedsiębiorcy motywują swoich pracowników. Po takiej ankiecie można by przedstawić swoje refleksje odnośnie skuteczności danych form motywacji. Cenne byłyby też uwagi dotyczące tych form motywacji, które są skuteczne, ale bardzo rzadko stosowane.

Prace magisterskie z zarządzania – refleksje.

Praca magisterska z Zarządzania powinna mieć możliwie praktyczny charakter. Dzięki temu zwiększa się szansa, że będzie ona nam przydatna podczas naszego życia zawodowego. Pracodawcy nie cenią obecnie teoretyków. W cenie są praktycy. Im więcej mamy praktycznego doświadczenia, tym lepiej. Warto już podczas studiów szukać pracy. Być może doświadczenie uzyskane z pracy, będzie nie mniej warte, aniżeli wiedza wyniesiona ze studiów. Ciekawych tematów z zarządzania jest naprawdę multum.

Dodaj komentarz