Prace magisterskie z Zarządzania

Zarządzanie – opis kierunku oraz możliwe ścieżki kariery

Praca magisterska z Zarządzania wieńczy studia,  z tego kierunku. W artykule tym przedstawiony zostanie opis kierunku oraz możliwe ścieżki kariery,  jego  dla absolwentów. Jest to z pewnością ciekawy kierunek, który bardzo rozwija intelektualnie. Wiążą się z nim również ciekawe perspektywy na karierę zawodową. Zacznijmy najpierw od opisu kierunku.

Zarządzanie stanowi naukę ekonomiczną, która skupia się na planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontrolowaniu. Wszystkie te działania mają służyć do osiągnięcia wyznaczonego celu.  Każda organizacja, niezależnie czy jest to firma, czy też instytucja wymaga skutecznego zarządzania.  W przypadku dużych organizacji, konieczne jest już zatrudnienie pracowników na stanowiskach kierowniczych.  Ci pracownicy kadry kierowniczej (menadżerskiej) muszą mieć rozmaite zdolności przywódcze, organizacyjne, motywacyjne oraz być samodzielni w działaniu. Studia z Zarządzania wymagają solidnej wiedzy matematycznej oraz rozbudowują wiedzę z zakresu ekonomii oraz innych dyscyplin, przydatnych z punktu widzenia zarządzania. Studia Zarządzania mają charakter dwustopniowy. Innymi słowy, najpierw należy napisać pracę licencjacką, po której otrzymuje się tytuł licencjata. Potem należy napisać  pracę magisterską, aby otrzymać tytuł magistra zarządzania.

Po studiach Zarządzania można pracować w różnych działach gospodarki. Absolwent Zarządzania ma bogatą wiedzę z zakresu ekonomii. Może on więc z miejsca pracować w branży finansowej jako doradca klienta  bądź analityk finansowy. Z pewnością marzeniem wielu absolwentów Zarządzania jest praca w audycie, w jednej z firm w tzw. “wielkiej czwórki”. Należą do niej następujące firmy: Deloitte, KPMG, Ernst & Young oraz Pricewaterhouse Coopers. Zarobki w tych firmach są bardzo wysokie, ale dostają się tam ponoć tylko najlepsi.

Prace magisterskie z Zarządzania, a dalsza ścieżka kariery.

Prace magisterskie Zarządzania powinny być możliwie jak najbardziej praktyczne. Im dana praca magisterska jest bardziej powiązana z praktyką, tym większa jest szansa, że wiedza z niej wyniesiona będzie przydatna w naszym życiu zawodowym.Przykładowo, jeśli chcemy pracować w audycie, wówczas w swojej pracy magisterskiej powinniśmy skupić się na audycie wybranej firmy. Pracodawcy obecnie poszukują nie teoretyków, a praktyków. Praca magisterska, która będzie dotyczyć praktycznych zagadnień, przyda się z pewnością podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Może być ona naszą wizytówką, podczas starań o dobrą pracę. Prace magisterskie z Zarządzania stanowią jedynie wstęp do  kariery, dla absolwentów Zarządzania. Nie stanowią one z pewnością końca edukacji. Ta najlepiej niech trwa całe życie.

Dodaj komentarz